Konam s.r.o.
 webmaster
Revize a měření emisí 

Naše firma zajišťuje revize komínových průduchů, které jsou využívány pro ovod spalin u spotřebičů do 50 kW. Autorizované měření spalin u spotřebičů do 200 kW.

Zajišťujeme měření velkých i středních zdrojů.

Dále provádíme čištění komínů, kouřovodů, kotelen a výpočty účinnosti komínů včetně posuzování projektové dokumentace.

Měřící přístroj Wöhler

Výsledek měření